Vergoeding

Handtherapie door de fysiotherapie kan op 3 verschillende manieren worden vergoed.
1-Indien u aanvullend verzekerd bent en u uw aantal nog niet heeft gebruikt zullen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar uit de aanvullende verzekering.
2-Indien er meer dan 20 behandelingen nodig zijn zal indien uw letsel voorkomt op de chronische lijst fysiotherapie behandelingen rechtstreeks worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar uit de basisverzekering.
3-Mocht u geen vergoeding (meer) hebben uit de aanvullende verkering dan zullen wij de rekening naar u sturen.

Handtherapie door een ergotherapeut kan op 2 manieren worden vergoed.
1- Behandelingen worden vergoed vanuit de basis verzekering voor maximaal 10 uur, mits u uw verplicht jaarlijks eigen risico al hebt genoten. Er zullen dan voor u geen kosten hiervoor zijn.
2- Indien u uw verplicht jaarlijkse eigen risico nog niet hebt genoten zullen er kosten in rekening worden gebracht.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars en zullen u zo goed mogelijk informeren over uw recht op vergoeding. U blijft echter wel zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van de zorg. Behandelingen die ten minste 24 uur van te voren zijn geannuleerd worden niet in rekening gebracht.
Voor het eerste consult wordt vaak een uur gepland. Het betreft dan een dubbel consult, onderzoek-advies en vervaardigen van eventueel een spalk. Zorgverzekeraar zien dit als 2 behandelingen.
Gemaakte kosten van spalkmateriaal brengen wij bij u in rekening. Deze worden veelal niet vergoed door de zorgverzekeraar.